Envisioneer Express 3.0

Envisioneer Express је програм који служи за 2D и 3D пројектовање и израду грађевинских планова. Помоћу овог програма могу се цртати хоризонтални планови грађевинских објеката у две димензије (2D) и моделовање објеката у три димензије (3D). Прво се црта хоризонтални план објекта и то по нивоима (по спратовима) почевши од темеља, а програм те цртеже претвара у тродимензионалне моделе.

 1. Програм се покреће преко пречице смештене на десктопу или помоћу стратног менија (Start/All Programs/Cadsoft/Envisioneer Express 3.o).
 2. Подешавања:
  • јединица мере: алаткица Programs Settings/ картица Units of Measure/означити поље Metric Unit и у њему поставити centimeters и кликнути на Apply;
  • укључивање мреже: алаткица Programs Settings/ картица Drawing Aids/ у пољу Grid штиклирати опцију Enable (F7), a  у пољима X и Y унесите вредност 50 cm да би се линије мреже распоредиле на међусобној удаљености од 50 cm и по хоризонтали и по вертикали;
  • померај миша: алаткица Programs Settings/ картица Drawing Aids/ у пољу Grid  Snap штиклирати опцију Enable (F4) у пољима X и Y треба да буде вредност  10 cm.
  • размера: мени View/опција View Properties…/у пољу Scale изабрати одговарајућу размеру (1:100 или 1:50)
  • спратност: алаткица Building Locations… (понуђен је објекат који има темељ – Foundations, подрум – Lower Floor, приземље – Ground Floor, спрат – Upper Floor). У овом дијалогу је могуће поједине нивое зграде обрисати,  тако што се нежељени нивои означе и обришу помоћу дугмета Delete Location, или додати, помоћу опције Add Location.

3. Након извршених подешавања приступа се цртању помоћу алаткица смештених у Insert линији алата. Помоћу тих алата се уцртавају зидови (спољашњи и унутрашњи), врата, прозори, отвори, намештај. У програму се црта ниво по ниво зграде почевши од темеља. Унутрашња и спољашња декорација зидова, као и декорација подова се врши у 3D погледу до ког се долази помоћу алатке 3D смештене у Basic View Control линији алата.

Програм се може преузети са  линка објављеног на  зиду фејсбук страници  TIO za osnovce или на зиду фејсбук групе TIO 6. razred_Vuk Karadžić.

У Категорији ТИО_6.разред/Радне вежбе је објављен цртеж који ће вам помоћи да увежбате  рад у овом програму.

Лекција 2.: Врсте грађевинских објеката

Због своје обимности, грађевинарство се према намени објеката који се граде и специфичностима пројектовања и изградње дели на: високоградњу, нискоградњу и хидроградњу. Грађевински објекти се, Наставите са читањем

Лекција 1.: Архитектура и грађевинарство

Учење ове лекције олакшаће вам презентација коју сам приказивала на часу. Видећете како изгледају пећине, шатори, земунице, колибе, камене куће и сојенице. Поред тога можете се упознати и са грађевинама из различитог историјског периода које су карактеристичне за неки стил градње. Презентација се налази овде: Архитектура и грађевинарство – уводно предавање