Windows Movie Maker

Програм Windows Movie Maker  је програм за израду и монтажу видео материјала, који се испоручује као део оперативног система Windows XP. Овај програм није саставни део оперативног система Windows 7 и зато се на њему мора инсалирати верзија Windows Movie Maker  2.6 која је предвиђена за  Windows Vista и  Windows 7 оперативни систем. Може се преузети ОВДЕ.

Скрипта која садржи све што треба да знате о овом програму: Туторијал за Windows Movie Maker.

Сајтови  који омогућавају директно скидање клипова са Youtube-a су: SAVEVID и KeepVid. Када нађете жељени клип на Youtube-u ископирајте његов URL из адресне линије и залепите га на неком од ова два сајта у пољу предвиђеном за то:

На исти начин се скидају клипови и помућу KeepVid сајта.

Програм Windows Movie Maker не може да учита FLV фајлове и зато вам треба програм који ће их конвертовати у AVI или WMV. Бесплатан програм који врши ову конверзију се може скинути ОВДЕ. Конвертовање FLV формата у AVI формат се ради као на слици:

ЗАДАТАК: Ваш задатак за наредни час је да припремите материјале (клипове, слике, музику и текс) за израду филма на задату тему. Теме су:

  1. Кад порастем бићу…
  2. Моја омиљена личност (из света науке и уметности)
  3. Упознај Србију да би је више волео
  4. Седам светских чуда
  5. Обновљиви и необновљиви извори енергије
  6. Рециклажа
  7. Стари занати

Изаберите једну тему и спремите материјале, нарежите их на диск или на флеш и донесите у школу да бисте могли да направите филм.

НАПОМЕНА: Спремите довољно материјала јер филм мора трајати најмање 6 минута

Word 2007

Да би се рад у неком програму савладао потребна је добра литература и пуно упорности и вежбања. Литературу која ће вам пружити најбитнија знања о раду у Word 2007  програму можете наћи овде: Word 2007_скрипта за ученике.

Читајући ову скрипту и решавајући задатке који су у њој дати савладаћете основе овог програма. Немојте се задржати на томе већ се потрудите да га потпуно упознате и да откријете све његове могућности, а то можете постићи само упорним радом и вежбањем.

Рачунарске мреже и Интернет

Да бисте се упознали са рачунарским мрежама и Интернетом пратите  линкове који су вам у чланку дати:

http://sr.wikipedia.org/sr/Ra%C4%8Dunarska_mre%C5%BEa 

http://www.konides.com/mreze/index.html

http://sr.wikipedia.org/sr/Mre%C5%BEne_topologije

http://www.slideshare.net/draganspiridonov/raunarske-mree-za-1-razred-gimnazije

http://www.drewsullivan.com/bos/lessons/lesson1x.htm

http://informatika.oshrs.edu.rs/izdvajamo/servisi-interneta

http://help.drenik.net/internet/arhitektura/index.htm

http://www.biznisvodic.net/internet/generalno-servisi/1873-internet-servisi-elektronska-posta.html

Ако имате уџбеник, увек је добро прочитати лекцију која се назали у њему: Рачунарске мреже и Интернет_лекција из уџбеника.

Задатак 1.: Када завршите са ишчитавањем свих ових сајтова потребно је да урадите презентацију на тему „Рачунарске мреже и Интернет“. Преузмите ову презентацију: Рачунарске мреже и Интернет   и она ће вам дати смернице о томе како ваша презентација треба да изгледа.

Ако закључите да уз помоћ датих линкова не можете наћи све одговоре потребне за успешну израду овог задатка, онда се баците у самостално претраживање Интернета.

Бинарни и декадни систем

Сазнајте више о ASCII коду: http://sr.wikipedia.org/sr/ASCII

Да се подсетимо:

Декадни бројеви се преводе у бинарне тако што се постепено деле двојком, а остатак који се добија након сваког дељења се записује и он представља бинарни број:

Бинарни број се преводи у декадни тако што се свака цифра бинарног броја множи са одговарајућим степеном броја два, а затим се врши сабирање добијених бројева:Задатак 1.: Бинарни бројеви – документ је заштићен шифром, а шифра је бинарни запис броја 164.

Задатак 2.: Рачунарски систем – шифра за отварање овог документа  је декадни запис броја 10110011.

Лекција 2.: Производња и пренос електричне енергије

Електрична енергија се производи у електроенергетским постројењима (електранама) и помоћу електричне преносне мреже се преноси до електричних пријемника у нашим домовима и индустријским објектима.  Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије Наставите са читањем