Бинарни и декадни систем

Сазнајте више о ASCII коду: http://sr.wikipedia.org/sr/ASCII

Да се подсетимо:

Декадни бројеви се преводе у бинарне тако што се постепено деле двојком, а остатак који се добија након сваког дељења се записује и он представља бинарни број:

Бинарни број се преводи у декадни тако што се свака цифра бинарног броја множи са одговарајућим степеном броја два, а затим се врши сабирање добијених бројева:Задатак 1.: Бинарни бројеви – документ је заштићен шифром, а шифра је бинарни запис броја 164.

Задатак 2.: Рачунарски систем – шифра за отварање овог документа  је декадни запис броја 10110011.