Рачунарске мреже и Интернет

Да бисте се упознали са рачунарским мрежама и Интернетом пратите  линкове који су вам у чланку дати:

http://sr.wikipedia.org/sr/Ra%C4%8Dunarska_mre%C5%BEa 

http://www.konides.com/mreze/index.html

http://sr.wikipedia.org/sr/Mre%C5%BEne_topologije

http://www.slideshare.net/draganspiridonov/raunarske-mree-za-1-razred-gimnazije

http://www.drewsullivan.com/bos/lessons/lesson1x.htm

http://informatika.oshrs.edu.rs/izdvajamo/servisi-interneta

http://help.drenik.net/internet/arhitektura/index.htm

http://www.biznisvodic.net/internet/generalno-servisi/1873-internet-servisi-elektronska-posta.html

Ако имате уџбеник, увек је добро прочитати лекцију која се назали у њему: Рачунарске мреже и Интернет_лекција из уџбеника.

Задатак 1.: Када завршите са ишчитавањем свих ових сајтова потребно је да урадите презентацију на тему „Рачунарске мреже и Интернет“. Преузмите ову презентацију: Рачунарске мреже и Интернет   и она ће вам дати смернице о томе како ваша презентација треба да изгледа.

Ако закључите да уз помоћ датих линкова не можете наћи све одговоре потребне за успешну израду овог задатка, онда се баците у самостално претраживање Интернета.