Word 2007

Да би се рад у неком програму савладао потребна је добра литература и пуно упорности и вежбања. Литературу која ће вам пружити најбитнија знања о раду у Word 2007  програму можете наћи овде: Word 2007_скрипта за ученике.

Читајући ову скрипту и решавајући задатке који су у њој дати савладаћете основе овог програма. Немојте се задржати на томе већ се потрудите да га потпуно упознате и да откријете све његове могућности, а то можете постићи само упорним радом и вежбањем.